Software Project Management

Günümüzde yapılan araştırmalara göre, yazılım projeleri dahil olmak üzere tüm IT projelerinin yaklaşık 1/3'i, eksik veya hatalı proje planlaması ve yürütülmesi, kısacası proje yönetimi hatalarından kaynaklanmaktadır.

Creacode proje yöneticileri tarafından proje planlaması aşamasında, müşterinin projeden beklentilerine bağlı olarak proje gereksinimleri (requirements) net bir sekilde ortaya çıkarılır. Proje kapsamı, iş bölümlendirme yapısı (Work Breakdown Structure), aktivitelerin belirlenmesi ve bu aktivitelere insan ve sistem kaynaklarının atanması, zaman çizelgesinin hazırlanması, proje toplam maliyetinin tahmini, proje bütçesinin belirlenmesi, risk yönetimi ve tedarik planlaması yapılır. Böylece belirlenen proje planına göre projenin yürütülmesi sağlanır. Proje yürütülmesi sırasında tüm süreçler proje yöneticisi tarafından takip edilerek gerekli kontroller yapılır.

Creacode proje yöneticileri ve ekibi, proje süresince müşteri ile sürekli iletişim içinde olarak, projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini ve başarı ile sonuçlanmasını garanti altına alır.